Home Gospel Music Minister Michael Mahendere & Direct Worship – Guta Reutiziro

Minister Michael Mahendere & Direct Worship – Guta Reutiziro

Minister Michael Mahendere & Direct Worship - Guta Reutiziro

Available Now on Gospelmetrics For Free Download, Kindly Share & Stay being blessed

Stream and Download Mp3/Music Below:

DOWNLOAD HERE

What Do You Think About This Audio?

We Want To Hear From You All

Kindly Drop Your Comments

Watch Video (Mp4) Below:


Ndakanzwa nezvaro ndiri kure
Kuti Guta iri rakanaka
Mukova waro
Wakazarurirwa vose
Vakaneta nekuremerwa
Ini ndikatizira imomo
Hey
Ndakagamuchirwa
MuGuta rehutiziro
NdiJesu
Mune Hupenyu
NeRugare
Handibude imomo
Ini ndakamanyira kuna Jesu
Guta rangu rehutiziro
Ini ndogara muna Jesu
Guta rangu rehutiziro
Ini ndakamanyira kuna Jesu
Guta rangu rehutiziro
Ini ndogara muna Jesu
Guta rangu rehutiziro
Guta iri rakanaka
Uye rinochengetedza
Vagari varo
Haritenderi mhepo
Dzakaipa
Kuti dzindibate ndirimo
Rakashongedzwa uye
Rinorindira vagari varo
IGuta rinofamba neni
Mazuva ose
Ini handibudi imomo
Ini ndakamhanya
Ndakananga kuna Jesu
Newe chimhanya
Mukana wacho uchiripo
Ini ndakamhanya
Ndikaponeswa naJesu
Iwe chimhanya
Nzvimbo yako ichiripo
Ini ndakamanyira kuna Jesu
Guta rangu rehutiziro
Ini ndinogara muna Jesu
Guta rangu rehutiziro
Oh Ini ndakamanyira kuna Jesu
Kuna Jesu oh
Guta rangu rehutiziro
Ini ndogara muna Jesu
Muna Jesu
Guta rangu rehutiziro
Chimhanya
Chimhanya
Chimhanya iwe
Mhanya iwe
Mhanya iwe
Chimhanya
Mhanya iwe
Mhanya iwe
Mhanya iwe
Hey
Ini ndinorarama
Ndirimo
Ndinobudirira
Ndirimo
Ndinopora
Ndirimo
Ndinosimukira
Ndirimo
Nekusingaperi
Ndirimo
Muna Jesu
Guta rangu rehutiziro
Ndinorarama
Ndirimo
Ndinobudirira
Ndirimo
Ndinopora
Ndirimo
Ndosimukira
Ndirimo
Nekusingaperi
Ndirimo
Muna Jesu
Guta rangu rehutiziro

HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here